FacebookTwitterGoogle Bookmarks
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

Seurakunta

Oli kesän alku ja oli aika laittaa edesmenneitten rakkaittemme haudat kesäkuntoon. 
Oikaisin kiven ja sitten vaimoni yhdessä tyttären tyttäremme kanssa alkoi möyhiä multaa ja istuttaa kukkia.
Nojailin lapioon ja katselin.
Yhtäkkiä pieni tyttären tyttäremme katsoi minua tuimasti ja tokaisi: "Auttaisit sinäkin, etkä vain tuijottas siinä!"
Olisi niin naurattanut. Mutta tarjosin selitystä, että "kun olin jo oikaissut kiven, eikä haudan edustalle sopinut enempää laittajia, niin jäin katselemaan."

Myöhemmin muistelin tapahtumaa ja mieleeni nousi muistoja yhdessä tekemisestä ja osallistumisesta muillakin alueilla.
Muistan aikoja jolloin seurakunnalle rakennettiin talkoovoimin toimitiloja. Kaikki olivat mukana ja oltiin innostuneita. Sitten muistan aikoja, jolloin aktiivisia tekijöitä tuntui puuttuvan vähän kaikesta. 
Oli jääty katselemaan sivusta ja nojailemaan lapioon.

Niilo Tuomenoksa puhuu eräässä kirjassaan "Jumalan korpiyksinäisistä", Jotka hoitelevat Jumalan tulia silloinkin, kun muut ovat uupuneet ja soihdut ovat sammuneet. Hiljaiset ajat ovat "korpiyksinäisten" aikoja... kun työmiehiä on vähän.

Intoa ja osallistumista ei kuitenkaan herätetä syyllistämällä ja moittimalla ihmisiä.
Pitäisi löytyä motivaatio, sytyttävä syy tehdä asioita. Motivaatio voi olla se, että tekeminen tuntuu hyvältä ja saa jotain palkkiota tekemisestään, vaikkapa arvostusta ja hyvän mielen.

Pitkässä juoksussa tämä ei kuitenkaan riitä, sillä aina ei tunnu hyvältä. Kestävään tekemiseen tarvitaan toisenlainen motivaatio, taivaallinen näky.
Apostoli Paavali paljastaa motiivinsa, kun hän sanoo, "ettei voinut olla tottelematta taivaallista näkyä."
Tämä taivaallinen näky kantoi häntä silloinkin kun syytettiin, ruoskittiin ja pantiin vankilaan, eikä tuntunut hyvältä.

Taivaallinen näky on sitä, että Kristuksen rakkaus "vaatii" meitä toteuttamaan kutsumustamme hyvinä ja huonoina päivinä.
Kysymys motivaatiosta on erittäin tärkeä jokaisen elämässä. Siihen kätkeytyy vastaus kysymykseen: -Miksi olen, elän ja ahkeroin?

Kun on saanut taivaallisen näyn, ei enää tarvitse nojailla lapioon ja tuijotella toisten tekemisiä, vaan osallistua ja olla mukana yhteisessä työssä.
Voi panna lusikkansa (lue lapionsa) yhteiseen soppaan Jumalalle kunniaksi ja ihmisille pelastukseksi sen uskonmäärän ja voiman mukaan, kun on Jumalalta saanut

Juha Juola

Uuden Testamentin kirjeissä on paljon ohjeita yhteisiin kokoontumisiin liittyen. Yksi sellainen löytyy 1Kor.14:26.

Armolahja opetukseen Paavali liittää ajatuksen yleisestä pappeudesta ja kirjoittaa: -"Kun kokoonnutte yhteen on jokaisella jotakin annettavaa. Kenellä laulu, opetus, ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakentamiseksi."

Olemme tottuneet kokouksiin joissa yksi puhuu ja muut kuuntelevat -ja vain harvat palvelevat. Kuitenkin Raamatun opetus haastaa meitä kaikkia osallistumaan lahjojemme ja armoitustemme mukaan. Ainoa kriteeri on, että kaikki tapahtukoon rakentamiseksi ja järjestyksessä.

Meitä ehkä pelottaa avata suutamme yleisissä kokouksissa, koska emme ole tottuneet siihen. Oman lahjansa esille tuominen on itsensä likoon laittamista, vastuullista ja joskus arvostelullekkin alttiiksi asettumista.

Meillä voi olla myöskin sellainen kokous käytäntö, ettei se anna tilaa tällaiselle osallistumiselle.

Meitä voi pelottaa sekin, että aina valmiit ja tilaisuuksia etsivät "puhekoneet" valtaavat näyttämön - ja maan hiljaiset vetäytyvät pois.

Terveesti ja tasapainoisesti rakentuva seurakunta kuitenkin tarvitsee juuri niitä maan hiljaisia, tavallisia "tolkun kansalaisia", jotka uskaltavat avata suunsa ja laittaa lahjansa likoon. 
Heitä Jumala käyttää, sillä juuri heillä on ne terveelliset jarrut tuoda asiansa esiin rakentavasti ja järjestyksessä.

Kokouksen johtajalla on tärkeä rooli huolehtia kokoontumisten rakentavasta toteutumisesta ja hänelle pitää antaa myös mahdollisuus -ja auktoriteetti toimia niin.
Hän on se joka antaa tilan ja sopivan hetken muidenkin "pappien" palvella. Mietitäänpä vähän:

-Mitähän minä voisin antaa ensi sunnuntain tilaisuuteen? Olisiko joku laulu yhdessä laulettavaksi? Vai tarkoittiko Jumala, että jakaisin seurakunnan kanssa sen viime viikkoisen kokemuksen, kun sain avun vaikeassa tilanteessa? Vai pitäisikö minun rohkaista henkilökohtaisesti tuota väsynyttä veljeäni, vai pitäisikö laittaa kolehtiin erityinen lahja?
Vai pitäisikö mennä keittiölle auttamaan, vai pitäisikö rukoilla ja kehoittaa seurakuntaa rukoilemaan erään asian puolesta?
Vai pitäisikö??? Pitäisi varmasti, sillä jokaisella on jotakin annettavaa.

Sellainen on Jumalan seurakunta, jossa yleinen pappeus toteutuu käytännössä. Pitäisi saada osallistua...

Juha Juola

Raamatussa Jumalan seurakuntaa kuvataan monenlaisin termein.
Puhutaan Pyhän Hengen temppelistä, Kristuksen ruumiista, morsiamesta, viljelysmaasta, rakennuksesta, pyhien joukosta ja Jumalan perheestä.
Voimme mieltää termit koskemaan joko paikallista seurakuntaamme, tai laajemmin koko universaalia Jumalan kansaa. Olipa niin tai näin, havaitsemme yhden asian: Jumalan kansa on monin tavoin jakaantunut ja hajaantunut joukko, vaikka Jeesus jäähyväispuheessaan uudelleen ja uudelleen palasi Rukoukseen: " Että he yhtä olisivat."

Jumalan kansan perushaava on jo vanhaa perua, kun alkukirkko aikanaan jakaantui kahteen leiriin. Sittemmin opilliset näkemyserot ovat pirstoneet kansaa yhä pienempiin osiin.
Kuitenkin kerran Taivaan valtakunnasta on vain yksi valkopukuisten joukko ylistämässä Jumalaa ja Karitsaa, Jeesusta Kristusta.

Ehkä meidän olisi aika alkaa nähdä mikä meitä yhdistää ja jättää vähemmälle huomiolle se, mikä erottaa.
Yhdistäähän niitä ennen kaikkea seurakunnan pää Kristus, johon uskomme henkilökohtaisen pelastuksen tasolla.
Meitä yhdistää pelastuksen evankeliumi, joka haastaa meitä menemään kaikkeen maailmaan viemään ilosanomaa kaikille luoduille ja meitä yhdistää yhteiseen tunnustukseen sitoutunut usko.

Yhteistä on Jeesus ja sydämen usko häneen... 

Mutta ilmennämme uskoamme monin eri tavoin. Toiset meistä ovat kiintyneet instituutioihin, ohjelmiin, menetelmiin ja rakenteisiin, -toiset ovat kiintyneet Hengen tuuliin ja "viittaavat kinttaalla" rakenteille, kunhan vain Henki johdattaa.
Toiset tahtovat ylistää, toiset tahtovat julistaa, toiset tahtovat lujittaa oppia, toiset rakkaudellista ilmapiiriä. Toiset pitävät perinteistä, toiset kaipaavat uusia tuulia.
Toiset ovat Paavalin puolta, toiset Apolloksen -ja toiset jopa Kristuksenkin puolta, vaikka eihän Kristus ole jaettu. ( 1kor.1:12-13)

Voidaksemme saattaa meille uskotun lähetystehtävän loppuun saakka, uskon että tarvitsemme kipeästi toinen toisiamme. On uskallettava ojentaa ystävyyden käsi kotiseiniemme ulkopuolellekin. 
En tarkoita seurakuntarajojemme rikkomisia. Emmehän me hajoita kotimme seiniä,- mutta hyvä suhde naapuriin auttaa koko kylää.
En myöskään tarkoita Jumalan Sanan vastaisten asioiden hyväksymistä, vaan sitä, että voisimme tunnustaa hengelliset veljemme ja sisaremme saman Jumalan perheen jäseniksi, kun perustus on sama.
Meidän tulee antaa toisillemme tilaa sydämissämme ja avartua vähän. Avainsana on kunnioitus.

Kun Jumalan kansa lopettaa keskinäisen "miekkailunsa" ja suuntaa voimansa pimenevän maailman hukkuvia sieluja kohti evankeliumin sana miekkanaan, tehtävämme toteutuu, sielut pelastuvat -ja Jeesus tulee!

Juha Juola

"Usko minua, tosi ilo on vakava asia." Näin sanoi ajanlaskumme alkuvuosina elänyt Roomalainen valtiomies ja kirjailija Seneca.

Kukapa ei kaipaisi enemmän iloa elämäänsä. Arkipäivämme ovat useimmiten joko voimia koettelevaa taistelua tai harmaata ja pitkästyttävää puurtamista. Ilon pilkahdukset ovat yleensä harvinaisia ja lyhytkestoisia välähdyksiä matkamme varrella.

Eipä ihme, että suomalaiset sorvasivat arjen ratoksi sananlaskun: Itku pitkästä ilosta!
Kuka nyt kovin pitkää iloa edes uskaltaisi odottaa, kun se kuitenkin päättyy itkuseuraamuksiin.

Kun luen Raamatusta ilonkirjettä filippiläisille, tai Jeesuksen lupausta seuraajilleen mietin, miksi tämä iloisuus niin vähän tavoittaa meitä kristittyjä. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeessa 11 Jeesus sanoo: "Tämän Minä olen teille puhunut, että Minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi."

Ihmeellistä. Ilo joka on meissä (ei vain käväise silloin tällöin) ja voi tehdä meidän omankin ilomme jopa täydelliseksi.
Jeesus ei lupaa itkua pitkästä ilosta, vaan pitkää iloa itkujenkin keskelle.

Luulen, että ilon puute hengenelämässä on perimmiltään uskonpuutetta.
Jeesuksen sanat eivät tuo niihin iloa, jos epäilyttää Jumalan lupaama huolenpito -ja se, antaako Hän meille jokapäiväisen leipämme tänäänkin.
Tai jos epäilyttää onko Hän kanssamme maailman loppuun asti joka päivä, ja antaako Hän meille syntimme anteeksi niin kuin mekin annamme, -vai annammeko?

Jos puuttuu uskoa, kristityn elämästä tulee jatkuvaa varman päälle elämistä, ainaista varmistelua kaikesta, loputon huolehtimista ja murehtimista milloin mistäkin.
Lopunaikojen eksytyksistä Jeesus mainitsee Luuk. 21:34 kaksi: Päihteet ja elatuksen murheet.
Harvemmin meitä sitovat päihteet, mutta elatuksen murheet sitäkin enemmän, luulisin.
Voimme myös uskonelämässämme katsella väärään suuntaan. Voimme katsella, kuinka meri ja aallot pauhaavat, emmekä nosta päätämme siihen mikä on ylhäällä, Jumala maailmassa.
Jeesus kehottaa iloitsemaan siitä, että nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan taivaassa.
Taivas iloitsee uskon löytämistä ihmisistä.

Edessämme on syksyn harmaus ja talven tuiskut, puheet maailmantalouden ongelmista, ristiriidoista kansakuntien välillä, muuttuvasta ilmastosta ja monista muista voivottelun aiheista.
Mutta kaiken yläpuolella on Kaikkivaltias taivaallinen Isämme ja Hänen ikuinen hallintavaltansa odottamassa pasuunan merkkiääntä. Jeesus tulee!
Hänen valtakuntansa on vanhurskautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä.
Tänään meiltä kysytään uskoa, rakkautta, luottamusta ja toivoa, -ja iloa joka säteilee Jumalan valtakunnasta.

Usko minua, tosi ilo on vakava asia, totesi Seneca.
Usko minua, tosi ilo on myös USKON asia, toteaa Juha Juola 

Pitkän ja lämpimän kesän jälkeen olemme siirtymässä kohti syksyä ja elämänrytmi normalisoituu pikkuhiljaa. Kesälomat on pidetty ja sää tiedotuksien antama "tukalan helteen" varoitus on jäämässä taakse. 

Moni on miettinyt, onko kaikki enää kunnossa luonnon kiertokulussa, kun tällaisia helleaaltoja tulee tänne pohjolaankin. Mitäköhän muita yllätyksiä "ilmastonmuutos" tuo mukanaan. Emme voi varmuudella tietää, mitä on tapahtumassa. Raamatussa sanotaan, että "maa saastuu asukastensa alla." Ihminen sai tehtäväkseen viljellä ja varjella maata, ja viljely onkin onnistunut kohtalaisesti, mutta varjelu tuntuu enimmäkseen unohtuneen. 
Nyt näyttää siltä, kuin ihmiskunta olisi siirtymässä vaiheeseen, josta Jeesus sanoo: "Ja ihmiset menehtyivät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa." (Luuk. 21:26)

On huono asia, että maa saastuu. Vielä huonompi asia se mielen saaste, joka aiheuttaa paljon muitakin ongelmia keskuudessamme. Mielensaastetta on esim. välinpitämättömyys ja ahneus. Mielensaasteesta Raamattu käyttää sanaa SYNTI. Synti on kaikenlaista vääryyttä ja pahuutta, -perusolemukseltaan synti on kapinaa Jumalaa vastaan.
Jumalasta vieraantunut ihminen yrittää selviytyä ongelmistaan yksin, ilman Jumalaa.

Seurakunnan yksi perustehtävistä on julistaa evankeliumia. Siihen kuuluu puhe synnistä, parannuksesta, Jeesuksesta ja sovituksesta. Emme voi väistää tehtäväämme, vaikka julistuksemme on ristiriidassa vallitsevien käsityksien kanssa, eikä ole enää muodissa.

Ei Raamatussa anneta toivoa tälle katoavalle maailmalle, mutta kylläkin ihmisille katoavan maailman keskellä. Ihmisten toivo on Jumalan valtakunnassa, kun he uskovat sovittajan Jeesukseen Kristukseen ja käyvät seuraamaan Häntä. Jeesus tulee takaisin noutamaan omansa kotiin ja luodaan uusi taivas ja maa.
Kuten emme voi täysin käsittää kaikkea ilmastonmuutokseen liittyvää, emme voi myöskään käsittää kaikkea Jumalan tarjoamaan tulevaisuuteen liittyvää. 
Mutta tässä avuksemme astuu USKO, joka antaa meille uskon näköalan Jumalan maailmaan.

"Ja niin pysyvät nyt USKO-TOIVO-ja RAKKAUS, mutta suurin niistä on Rakkaus." (1Kor. 13:13)
Pidetään siis kiinni Raamatun sanasta ja saamastamme tehtävästä syksyn pimetessä -sillä evankeliumi on USKON, TOIVON ja RAKKAUDEN sanoma tällekkin ajalle.

Juha Juola

Jumalan kansan keskellä on uskon perustukseen liittyviä asioita, joista uskovien ei pitäisi olla erimieltä.
Sellaisia ovat mm. Raamatun arvovaltaisuus Jumalan sanana, pelastuksemme perustus Jeesus ja hengen elämän hoitamiseen liittyvät toiminnot eli sana, rukous ja yhteyden harjoittaminen uskovien kesken, sekä syntikysymykset.

Sitten on ns. kehällisiä asioita, joista saatamme olla erimieltä ja saammekin olla erimieltä. Joskus jopa on hyväksi olla erimieltä, kunhan emme turmele uskovien yhteyttä...
Sellaisia kehällisiä asioita ovat toimintaamme ja tapoihimme liittyvät asiat. Erilaiset käytännöt ja tulkinnat seurakuntatyöstä. Tai vaikkapa seurakuntamusiikkiin liittyvät kysymykset. Yksimielisyyden vaatimus Raamatussa koskee nimenomaan perustukseen liittyviä totuuksia, ei kehällisiä asioita. 

Joku sana musiikista: Saamme pitää pitkänkirjan lauluista tai "nykyuudesta" ylistysmusiikista, mutta toivottavasti emme tuomitse mitään suuntausta epähengelliseksi. 
Nuorten leirille pyysimme kerran (nuorten toivomuksesta) räppäreitä. Musiikillisesti en juuri (vanhana kitarakuorolaisena) tullut kosketetuksi, mutta tekemisen aitous ja sanoma kyllä säväyttivät. Nuoret julistivat evankeliumia toisille nuorille heidän omalla kielellään.

Paljon auttaa, jos ohittaa musiikillisen rajoittuneisuutensa ja pyrkii etsimään perustukseen liittyviä perustotuuksia, sitä ydintä, miksi tämä juttu tehdään?
Annan yhden neuvon: jos et pidä uudesta ylistysmusiikista, mene silti mukaan ja etsi Herraa. Jos et pidä pitkänkirjan lauluista, laula silti ja etsi Herraa. -Siunaus on monikertainen!
Meidän tulee viisaasti olla "mieliksi" toisillemme ja pitää toista parempana kuin itseämme. Uskotko että tämä on Raamatusta? -On se! Ollaan raamatullisia...
Ei se minun musiikkimakuni ole ainoa oikea maailmassa, onneksi.
Jumalan luomistyön yksi suurista ihmeistä on valtava moninaisuuden ja erilaisuuden rikkaus. Ei ole kahta samanlaista ihmistä, eikä persoonaa. Meitä ei kloonattu ja tehty samaan muottiin.

Siispä kiitos Jumalalle veljistä ja sisarista, nuorista, vanhoista, räppäreistä, ylistäjistä, kitarakuorolaisista, pitkästä kirjasta ja lyhyemmästäkin kirjasta. Erilaisuus ei ole uhka, vaan mahdollisuus ja rikkaus. Siispä, ollaan lujasti yhtä mieltä perustuksen peruspilareista ja hyväksytään erilaisuuden siunaus kehällisissä asioissa... 

Siunausta kevääseen!

Juha Juola

Seurakunta on Kristuksen ruumis. Tämä Raamatun määritelmä tuo eteemme monenlaisia ajatuksia siitä uskonelämämme yhteyden paikasta, jossa toivon mukaan jokainen kristitty kiinteästi elää. Eihän Raamattu tunne yksin ja irrallaan elävää kristittyä. Yhteyden tulee olla konkreettista ja käytännöllistä, ja vain silloin se mahdollistaa myös kasvun Jumalan ihmisenä. Raamatullinen seurakunta on paikallinen, järjestäytynyt ja hengellistä elämää elävä yhteisö, johon liitytään, kuulutaan ja jossa eletään yhdessä muiden uskovien kanssa. Voisi perustella monellakin tavalla, miksi tämä on niin tärkeää, mutta jätetään ne perustelut seurakunnassa tapahtuvan opetuksen aiheiksi.

 

Paavali ja apostolit osoittivat kirjeensä paikallisille seurakunnille. Siellä kirjeitä lukivat seurakuntien viroissa toimivat paimenet kaikkien kuullen. Siellä he mursivat leipää ja rukoilivat ja etsivät Herraa yhdessä. On aivan huikea siunaus siinä, että inhimillisesti toisilleen vieraat ihmiset yllättäen alkavatkin tuntea ihmeellistä yhteenkuuluvuutta ja perherakkautta toisiansa kohtaan…

 

Tätä ihmettä ei voi selittää millään muulla, kuin sillä, että on yhteinen Isä taivaassa ja sovittaja Jeesus Kristus – ja Pyhä Henki. Tällaista perheyhteyttä ja sitoutumista ei tapahdu maailmassa. Kaikki pysyvät omissa ryhmissään. Yhteys = Jumalan ihme. Juuri tämän ihmeen näkeminen ja kokeminen oli yksi vahva todistus Jumalan voimasta minulle henkilökohtaisesti. Minä, yksin olemiseen taipuvainen jurrikka huomasin yht´äkkiä, että nämä uskonystävät olivatkin minulle tosi tärkeitä ja rakkaita veljiä ja sisaria. Kaikessa erilaisuudessaan joskus hyvinkin ärsyttäviä ja juuri siksi niin arvokkaita kuitenkin… - Niin, Kristuksen ruumis.

Me siis edustamme Häntä täällä maailmassa, olemme Hänen kätensä ja jalkansa. Siksi toivon, että jokaisen kristityn elämässä seurakunta saisi sille kuuluvan arvonsa.

Juha Juola

 

Tornion Helluntaiseurakunnan 80-vuotis historiikki

 

Tornion Helluntaiseurakunnan järjestäytymispöytäkirja: "Pöytäkirja tehty uskovain kokouksessa Blomsterissa 9. päivänä joulukuuta 1933.

1. Yksimielisesti päätettiin järjestäytyä paikalliseksi seurakunnaksi.

2. Seurakunnan jäseniksi omakohtaisella lupauksella ilmoittautuivat:

            1. Frans Emil Blomster, syntynyt 17.3.1884, tullut uskoon 27.2.1932, kastettu 19.6.1932, saanut Pyhän Hengen kasteen 14.6.1932, osoite Alatornio, Pudas.

            2. Tiina Blomster (myös hänestä tarkat henkilötiedot)

            3. Juho August Hannuniemi

            4. Maria Johanna Hannuniemi

            5. Frederika Junttari

            6. Hilda Bruth

            7. Helmi Hirsikangas

            8. Laura Eliina Rajala

            9. Hilma Laajala

 

Tästä se lähti 80 vuotta sitten. Pöytäkirja alkoi juhlallisella ja raamatullisella Sanalla yksimielisesti. Vaikka tätä yksimielisyyden periaatetta on sittemmin koeteltu monta kertaa, tahdomme edelleenkin pitää periaatteen arvossa ja etsiä yhdessä Jumalaa tänäkin aikana.

 

Kolme päivää myöhemmin seurakuntaan liittyi vielä viisi jäsentä lisää, joten seurakunnan kokonaismäärä näytti olleen 14 jäsentä noina alkuaikoina. Mutta eivät nämä uskovat tyhjästä tulleet. Veikko Ontermaan laatimasta aikaisemmasta historiikista käy ilmi, että helluntaievankelistat liikkuivat näillä pohjoisilla alueilla vuodesta 1910 lähtien ja erikoisesti korvenraivaajaevankelista Lyydia Korpi vaikutti vuonna 1915 koko talven Kemin ja Tornion alueella. Kerrotaan, että itse Thomas Ball Barrat, joka tunnetaan helluntaiherätyksen edelläkävijänä Euroopassa, olisi vieraillut syksyllä 1912 Rovaniemen lisäksi Torniossa.

 

Jonkinlaisena herätyksen läpimurtovuotena voidaan kuitenkin pitää talvea 1932, jolloin evankelistat Anni Silander, Agda Väisänen ja Aukusti Myyrä pitivät herätyskokouksia alueella. Sinä vuonna kastettiin 12 uskovaa uskovien kasteella. Helluntaiuskoviin ei alueella kuitenkaan suhtauduttu kovin myönteisesti. Mutta joitakin myötämielisiä vaikuttajiakin silti oli. Heistä mainitaan avarasydäminen rovasti Strömmer, joka oli sitä mieltä että "Herran työtä ne tekevät helluntailaisetkin."

 

Oman vakinaisen työntekijän korvasivat alkuvuosikymmeninä kiertävät saarnaajat ja evankelistat: Heikki Taipale 30-luvun puolivälissä, Erkki Jääskeläinen ja Uuno Saukkonen, joka vaikutti 50-luvulla. 50-luvun puolivälissä paikallisen työn johtaviksi veljiksi nousivat Paavo Joensuu ja Esko Laesharju. Paavo Joensuun aikana oli erityisesti Röyttän alue työkohteena. Työn avaajana aikuisten pariin oli Anja Joensuun pyhäkoulu- ja kerhotoiminta.

 

50-luvun puolivälin pöytäkirjat kertovat kuitenkin yhteistä linjaa etsivästä, hajaannuksessa kipuilevasta seurakunnasta. Lopulta seurakunta liittyi 13.12.1956 puheenjohtajana kokouksessa toimineen Eino Mannisen johdolla Kemin Helluntaiseurakuntaan rukouspiirinä. Ratkaisu oli ymmärrettävä, vaikkakin yllättävä. Vähitellen paikallinen työ alkoi taas eheytyä. Tässä vaiheessa seurakunnan työntekijöillä Eino Itkosella ja myöhemmin Ensio Hautakankaalla oli tärkeä rooli. Vihdoin 5.4.1964 rukouspiiri järjestäytyi jälleen seurakunnaksi Eino Mannisen ollessa todistamassa tapausta.

 

Rakentavalla 60-luvulla vakiintuivat monet seurakunnan toimintamuodot mm. kuorotyö. 60- ja 70-luvuilla seurakunnan työntekijöinä ovat olleet Jussi Jokisaari, Eino Sirkiä, Toivo Haapala, Juhani Pesu ja vuodesta 1977 lähtien Juhani Kuosmanen aina 80-luvun loppupuolelle asti. Seurakunnassa toimivat myös paikalliset evankelistat Raimo Karmitsa, Kari Kolehmainen ja Vilho Makkonen.

 

Koko historiansa ajan seurakunta oli kokoontunut enemmän ja vähemmän tilapäisissä suojissa. Muutamat muistavat vieläkin ns. "pikkukirkon", joka nykyisin on ortodoksikirkkona. Vähitellen seurakunnan vahvistuessa alkoi kypsyä ajatus oman rukoushuoneen saamisesta ja tarvittiin vain joku, joka käynnistäisi hankkeen.  Sellainen moottori olikin Outokummun "teräsmies" Valerian Kotiranta, ja vuonna 1979 seurakunta hankki omistukseensa kiinteistön Keskikatu 21 tontteineen. Rakennusmestari Kalevi Marin laati pian suunnitelman työkeskuksesta ja työt aloitettiin.

 

Työ vaati seurakunnalta suuren ponnistuksen. Valtava määrä talkootunteja ja kutakuinkin kaikki pyrkivät laittamaan itsensä likoon, että työ saataisiin tehtyä. Myös taloudellisten asioiden hoituminen oli Jumalan ihme. Rukoushuone vihittiin käyttöön vuonna 1983. Rakennusaikana syntyi myös se herätyksen ilmapiiri, jonka vaikutukset tuntuivat koko paikkakunnalla. Eräs pohjalainen talkoomies sai profetian viidestäkymmenestä uskovasta, jotka liittyvät seurakuntaan vuoden aikana ja profetia toteutui kirjaimellisesti. Tästä on maininta mm. Juhani Kuosmasen elämänkertakirjassa Tuulta ja tyventä. Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi 150:een ja enimmillään jopa 170 uskovaan.

 

Tilat olivat tarpeeseen. Teetupaa pidettiin ns. MONTTUtiloissa. Oli monenlaisia tilaisuuksia ja Juhani Kuosmanen opetti Raamatun Sanaa yhdessä muiden vastuullisten kanssa. Vuonna 1983 tuli ajankohtaiseksi myös toisen työntekijän palkkaaminen erikoisesti nuorisotyöhön. Heikki Hursti perheineen tuli työyhteyteen ja myöhempinä vuosina Heikki siirtyi lähetystyöhön Pohjois-Espanjaan, Logronon alueelle. Seurakunta vastasi pääosin kannatuksesta.

 

Kun seurakunnan saarnaaja Juhani Kuosmanen sairastui syöpään, koko seurakunta kävi rukosutaisteluun ja saimme kokea, kuinka Jumala auttoi, kun yksimielisesti etsittiin Häntä. Juhani parani sairaudestaan. Mutta Juhanin aika Torniossa alkoi olla ohi. Uudet tehtävät odottivat ja työntekijäksi Tornioon kutsuttiin Sakari Malin.

 

Samoina aikoina 80-luvun loppupuolella tapahtui muitakin muutoksia seurakuntaelämässä. Vuosia aiemmin oli Ylitornion rukouspiiri siunattu omaksi seurakunnaksi, mutta myös Haaparannan uskovat kokivat tarpeelliseksi irrottautua Tornion Helluntaiseurakunnasta omaksi ryhmäkseen.

 

Vanhimmistoon siunattiin uusia veljiä ja kokeneet vanhimmistoveljet muuttivat pian toisille paikkakunnille. Muutokset eivät olleet helppoja. Yksimielisyys joutui jälleen koetukselle. Sakari Malinin työsuhde päättyi muutaman vuoden jälkeen ja seurakunta oli jonkin aikaa ilman palkattua työntekijää.

 

Seuraavaksi työntekijäksi kutsuttiin Ilpo Talka. Vanhimmistotyöskentely joutui kuitenkin kriisiin ja vanhimmiston hajotessa tilannetta kutsuttiin eheyttämään kokenut "konkari" Jussi Jokisaari. Ilpo Talka oli jo vähän aiemmin siirtynyt työntekijäksi toiselle paikkakunnalle. Hämmentynyt ja hajaannusta kokeva seurakunta tarvitsi Jussin kaltaisen "seurakuntamiehen" avukseen. Tilanne alkoi selkeytyä. Seuraavaksi työntekijäksi kutsuttiin Martti Väyrynen ja sitten Marko Mäkinen. Tällä hetkellä seurakunnalla ei ole palkattua työtekijää vaan pyrimme hoitamaan työtä yhteisvastuullisesti.

 

Lähetystyötä seurakunta on tehtnyt Kuosmasien aikana Japaniin, Hurstien mukana ollessa Espanjaan ja viime vuosina erään perheen kautta Keski-Aasian vuorimaahan.

 

Viime vuosien pyrkimys on ollut erityisesti rakentaa yhteistyötä eri seurakuntien välillä. Läheinen yhteistyökumppani esimerkiksi lapsityössä on ollut Kemin Helluntaiseurakunta. Paikallistyössä mukana on ollut Tornion Vapaaseurakunta ja nuorisotyössä olemme kokeneet tärkeäksi  ja tarpeellisesksi yhteistyön myös luterilaiseen kirkkoon. Me eri venekuntien veljet ja sisaret tarvitsemme toisiamme.

 

Kahdeksaankymmeneen vuoteen on mahtunut paljon sekä ilon että surun hetkiä. On ollut herätyksen aikoja ja kasvun vuosia, mutta myös myrskyjä, joiden keskellä on tuntunut, että koko laiva kaatuu. Kysymys on kuitenkin Jumalan seurakunnasta, jota tuonelankaan portit eivät voita. Siksi meidän on hyvä katsoa tänäänkin luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Jumalan Sanan lupaukset ovat edelleenkin voimassa.

 

Koko seurakunnan olemassaolo kulminoituu takanamme näkyvän ristin sanomaan. Kun veljet rakennustyön viimeistelyvaiheessa löivät nuo suuret naulat puuhun, Pyhä Henki mursi heidän sydämensä ja he kokivat jotakin hyvin pyhää. Sitä Jumala tahtoo meidänkin kokevan, kun ajattelemme seurakuntaa.

 

Lopuksi siteeraan vielä rovasti Strömmerin sanoja, että "Herran työtä ne tekevät helluntailaisetkin."

 

Tietolähteet: Veikko Ontermaan historiikki

                        Juhani Kuosmanen: Tuulta ja tyventä.

                        Seurakunnan pöytäkirjat

                        Omat muistamiset

 

                                                                                                            Juha Juola

 

 

 

 

 
 
 
 

Osoitteemme

Keskikatu 21        
95400 Tornio

 

puh. 0400-924840 

 

tornion.helluntaiseurakunta (at) pp.inet.fi


 

 

 

 

Käyttäjiä sivustolla

Paikalla 2 vierasta ja ei kirjautuneita